NORD FOTBAL CLUB  - oficiální stránky fotbalového klubu NFC Lichnov‚ z.s.

Historie klubu

Fotbalový klub byl založen na podzim roku 1963 pod názvem TJ Sokol Lichnov.

Fotbalový oddíl NFC Lichnov vznikl na ustavující valné hromadě dne 3. 3. 1994.

Dne 21. 3. 1994 byl registrován u Ministerstva vnitra jako občanské sdružení pod č. j. II/s-OS/1-23960/94-R. Je přímým pokračovatelem fotbalového oddílu TJ Sokol Lichnov, je organizován v ČSTV a rovněž u ČMFS. Dle výkazu statistických údajů ČSTV aktualizovaného k 31. 12. 2005 má 139 registrovaných členů u ČSTV, z toho 91 mužů a 9 žen, 21 dorostenců, 13 žáků a 5 žaček (není shodné s aktivní členskou základnou - fotbalisty).

Dne 30. 7. 1999 bylo zhruba po dvouleté rekonstrukci - modernizaci škvárového hřiště slavnostně otevřeno hřiště s travnatým povrchem, moderním systémem zavlažování (včetně zabudování nádrže na vodu o objemu 28 m3 a zastavění betonové garáže, kde je umístěna řídící jednotka zavlažování), novým oplocením, zpevněním příjezdových ploch, vybudováním parkoviště, osazením nových dřevin apod.

V březnu r. 2000 byla provedena rekonstrukce - plynofikace topení a rekonstrukce sociálního zařízení.
 
Od roku 2000 Charakteristika oddílu Družstvo mužů NFC Lichnov hralo od r. 1999 trvale nejvyšší soutěž řízenou Moravskoslezským krajským fotbalovým svazem v Ostravě, Krajský přebor, dříve tzv. Župní přebor. 
V současné době hraje Moravskoslezskou I.A. třídu.
Družstva dorostenců a žáků se trvale účastní v soutěžích řízených Okresním fotbalovým svazem v Novém Jičíně, střídavě v Okresní soutěži či Okresním přeboru.

Na jaře r. 2006 byl založen oddíl benjamínků, tzv. přípravka, která byla ihned zařazena do Okresní soutěže této kategorie.

 

 

TOPlist